Det jobbes med å få nr 29 tilbake som driftsvogn

Inn gjennom vognhallporten for første gang på flere år.

Inn gjennom vognhallporten for første gang på flere år.

Her er den skjøvet helt inn på verkstedet, Takmotstand fra nr 19 monteres.

Her er den skjøvet helt inn på verkstedet, Takmotstand fra nr 19 monteres.

To boggier er under revisjon. Denne ble revidert for flere år siden, men bla nydreide hjul, men må gåes over med oppsmøring og kontroll.

To boggier er under revisjon. Denne ble revidert for flere år siden, men bla nydreide hjul, men må gåes over med oppsmøring og kontroll.

26 oktober ble nr 29 trukket ned fra sin base i Gammelhallen til verkstedet til Gråkallbanen. Inne på verkstedet ble takmotstanden fra nr 19 montert. Dessuten er det gitt et oppdrag til firma M-teck om å lage en ny motstandskasse, dette for å høyne driftssikkerheten. For tiden revideres to boggier til vogna. Den ene kom fra nettopp nr 29, og den andre ble revidert for noen år siden, men har stått ubrukt i reserve. Begge er i god stand, men får en grundig gjennomgang hvor alle bolter demonteres og smøres inn, bytte av lagerolje med videre. Denne uke ble det dessuten foretatt ultralydkonroll av hjulakslinene for å sjekke evt sprekker. Akslingene var helt i orden.

Revisjon av kompressor

Strømmenvognene har hatt kompressorer av typen Westinghouse. Disse er nå meget slitne og det finnnes ikke reservedeler. SHF har derfor vært på leting etter andre typer som kan benyttes.  LTF var velvillig og ga oss en kompressor fra en «Gullfisk» (Boggivogn fra 1938/39), vognene var i drift til 1985 da de siste ble utrangert. Denne har dermed vært lagret lenge og en revisjon var påkrevet. Tilstanden var rimelig god med en sylinder var sliten. Den er reparert hos Cylmo i Trondheim. Ankeret er sendt til Lønne elektroverksted for dreiing av kommutator. Gjennom Turtrikken AS har vi ansatt en fagmann til revisjonen av vogn 29, som klarer å sette sammen delene til kompressoren. Videre er arbeid med boggiene i full gang.

Kompressor under revisjon

Kompressor under revisjon

Ankeret til kompressoren

Ankeret til kompressoren

Det jobbes med Strømmenvogn 29

Vogn 29 har fått tall på bakplaten

Vogn 29 har fått tall på bakplaten

Ambisjonen er å ha to kjørbare strømmenvogner, og det jobbes med nr 29 for tiden. Den mangler takmotstand, men i første omgang vil man benytte den som var på nr 19 som er hensatt på museet. Den mangler kompressor, men takket være LTF har foreningen fått overta en brukt fra en «Gullfisk». Den er nå under revisjon. Bakplaten er byttet for en god tid tilbake etter en skade, og nå har den fått påført tall. IMG_1150

Vogn 19 på museet

Strømmenvogn nr 19 er tatt ut av drift grunnet rustangrep på enkelte gulvbjelker, og er derfor nå blitt statisk museumsvogn. Den har byttet plass med GB tilhenger nr 54 som har vært utstilt i en årrekke. Boggiene til nr 19 er i orden, uten feil, men bør helst ha en revisjon før de kan benyttes. Nr 19 fikk to ubrukbare boggier til sin nye tilværelse som statisk museumsvogn. Driftsvogn for tiden er nr 22, men det jobbes nå med å få nr 29 i drift, slik at man til en hver tid har to kjørbare strømmenvogner.

Nr 19 inne på museet

Nr 19 inne på museet

Vogn 19 i vognheisen.

Vogn 19 i vognheisen.

Boggiene fra nr 19 var i orden, og ble spylt rene før de ble rullet inn på verkstedet

Boggiene fra nr 19 var i orden, og ble spylt rene før de ble rullet inn på verkstedet