«Skyvedørsutstilling» på sporveismuseet

Gamle sporvogner var utstyrt med skyvedører mellom kupé og plattform. Noen av disse er bevart på Sporveismuseet. De har ligget på lager i mange år, med knuste vinduer. Innen de ble hentet på Voldsminde etter at foreningen flyttet etter nedleggelsen i 1988, kom pøbelen seg inn på lagerlokalet og knuste glass. Men nå har vi satt inn bilder der hvor det tidligere var glass, og dermed får vi vist fram både de fine dørene og bilder. Motiv er personalbilder fra Sporveien.
(Foto: R.Kjenstad)IMG_0918

Ny kledning på Gammelhallen.

Takket være det økte tilskuddet fra Trondheim kommune, har det blitt satt i gang arbeid med å bytte kledning på Gammelhallen. Den ble satt opp i 1924 til åpningen av Graakalbanen, og er i dag den eneste av byens gamle «trikkestaller» som stadig brukes til formålet. Her står en stor del av byens samling av museumsvogner. Pengene rekker ikke til hele den ca 50 meter lange fasaden, men er en god start.IMG_0912 forminsket

GB 5 løftet – fikk byttet boggier

2. februar ble GB 5 løftet i Gråkallbanens vognheis. De reviderte boggiene ble lagret på verkstedet. Neste skritt er å montere inn de reviderte motorene, bremsestag og det som skal til for at boggiene blir komplette.I mellomtiden ble reserveboggiene, som har hørt til GB 6/36, satt under vogna, slik at den kunne rangeres på plass på spor 3

.IMG_4033

IMG_4035

IMG_4040

IMG_4036

Kulturprisen utdelt i Olavshallen 10 januar 2015

Fra venstre ordfører Rita Ottervik, Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden, Erland Gjermstad og Rune Kjenstad som representerte SHF.

Fra venstre ordfører Rita Ottervik, Kommunaldirektør for kultur og næring, Morten Wolden, Erland Gjermstad og Rune Kjenstad som representerte SHF.

Ordfører Rita Ottervik holdt følgende tale:«Årets prisvinner er en forening som ble stiftet i 1979 og som i 2014 feiret sitt 35 års jubileum. Foreningen har med stor innsats og pågåvilje gjennom 35 år formidlet byhistorien på en levende måte.

I 1979 fantes det mange gamle trikker hensatt i byens vognhaller, men bare en som var bevart som museumsvogn. Det var et tidsspørsmål før den store samlingen med museale sporvogner i Trondheim ville bli borte. Ennå hadde de færreste sett hvilke verdier som lå i det gamle materiellet. I Oslo hadde Lokaltrafikhistorisk Forening blitt stiftet allerede i 1966 for å ta vare på oslotrikkens historie, men de var også engstelig for situasjonen i Trondheim. Hva om Trondheim skulle bli som Bergen hvor det kun ble bevart en eneste trikk?

Foreningen søkte derfor Trondheim Trafikkselskap om å få overta de siste klassiske toakslingene. Trafikkselskapet besluttet å gi bort tre vogner, og å bekoste frakt til Oslo. Dette førte til et lokalt initiativ som endte med at det i Trondheim ble stiftet en Sporveishistorisk Forening. Trondheimstrikkene skulle bevares i Trondheim!
Etter en avtale med Trondheim Trafikkselskap ble vognhall Voldsminde base for museumstrikkene. Utover 80-tallet ble stadig flere vogner fra Trondheim Sporvei og A/S Graakalbanen pusset opp og satt i drift. Da trikken ble nedlagt i juni 1988, ble tidenes største sporveiskavalkade med 14 vogner kjørt gjennom byen til Munkvoll som ble den nye basen.
I forbindelse med gjenåpningen av Gråkallbanen i 1990, vedtok bystyret å bevilge kr 125 000 til ombygging av garasje/lagerbygget fra 1984 slik at bygget kunne benyttes til sporvognshall. Dette bygget ble åpnet som sporveismuseum i 1995, som sammen med den bevarings-verdige Gammelhallen, oppført i 1924 danner et sentrum for byens sporveishistorie på Munkvoll.

Byens samling av museale sporvogner viser utviklingen både hos den kommunale Trondheim Sporvei og den private A/S Graakalbanen på en god måte. Få byer i verden kan vise til en så komplett samling. Hadde det ikke vært for denne ideelle foreningen, ville Trondheim i dag kanskje bare hatt en museumstrikk å vise fram…

Trondheim kommunes kulturpris innenfor fritidskulturområdet 2014 går til Sporveishistorisk forening i Trondheim».