GB 5 løftet – fikk byttet boggier

2. februar ble GB 5 løftet i Gråkallbanens vognheis. De reviderte boggiene ble lagret på verkstedet. Neste skritt er å montere inn de reviderte motorene, bremsestag og det som skal til for at boggiene blir komplette.I mellomtiden ble reserveboggiene, som har hørt til GB 6/36, satt under vogna, slik at den kunne rangeres på plass på spor 3

.IMG_4033

IMG_4035

IMG_4040

IMG_4036

Kulturprisen utdelt i Olavshallen 10 januar 2015

Fra venstre ordfører Rita Ottervik, Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden, Erland Gjermstad og Rune Kjenstad som representerte SHF.

Fra venstre ordfører Rita Ottervik, Kommunaldirektør for kultur og næring, Morten Wolden, Erland Gjermstad og Rune Kjenstad som representerte SHF.

Ordfører Rita Ottervik holdt følgende tale:«Årets prisvinner er en forening som ble stiftet i 1979 og som i 2014 feiret sitt 35 års jubileum. Foreningen har med stor innsats og pågåvilje gjennom 35 år formidlet byhistorien på en levende måte.

I 1979 fantes det mange gamle trikker hensatt i byens vognhaller, men bare en som var bevart som museumsvogn. Det var et tidsspørsmål før den store samlingen med museale sporvogner i Trondheim ville bli borte. Ennå hadde de færreste sett hvilke verdier som lå i det gamle materiellet. I Oslo hadde Lokaltrafikhistorisk Forening blitt stiftet allerede i 1966 for å ta vare på oslotrikkens historie, men de var også engstelig for situasjonen i Trondheim. Hva om Trondheim skulle bli som Bergen hvor det kun ble bevart en eneste trikk?

Foreningen søkte derfor Trondheim Trafikkselskap om å få overta de siste klassiske toakslingene. Trafikkselskapet besluttet å gi bort tre vogner, og å bekoste frakt til Oslo. Dette førte til et lokalt initiativ som endte med at det i Trondheim ble stiftet en Sporveishistorisk Forening. Trondheimstrikkene skulle bevares i Trondheim!
Etter en avtale med Trondheim Trafikkselskap ble vognhall Voldsminde base for museumstrikkene. Utover 80-tallet ble stadig flere vogner fra Trondheim Sporvei og A/S Graakalbanen pusset opp og satt i drift. Da trikken ble nedlagt i juni 1988, ble tidenes største sporveiskavalkade med 14 vogner kjørt gjennom byen til Munkvoll som ble den nye basen.
I forbindelse med gjenåpningen av Gråkallbanen i 1990, vedtok bystyret å bevilge kr 125 000 til ombygging av garasje/lagerbygget fra 1984 slik at bygget kunne benyttes til sporvognshall. Dette bygget ble åpnet som sporveismuseum i 1995, som sammen med den bevarings-verdige Gammelhallen, oppført i 1924 danner et sentrum for byens sporveishistorie på Munkvoll.

Byens samling av museale sporvogner viser utviklingen både hos den kommunale Trondheim Sporvei og den private A/S Graakalbanen på en god måte. Få byer i verden kan vise til en så komplett samling. Hadde det ikke vært for denne ideelle foreningen, ville Trondheim i dag kanskje bare hatt en museumstrikk å vise fram…

Trondheim kommunes kulturpris innenfor fritidskulturområdet 2014 går til Sporveishistorisk forening i Trondheim».

Trondheim kommunes kulturpris til Sporveishistorisk forening for 2014!

I dag kom nyheten om at Sporveishistorisk Forening har fått Trondheim kommunes kulturpris for 2014. Etter at foreningen har jobbet i 35 år med å ta vare på en viktig del av byens og kommunens historie, var dette en flott annerkjennelse å få. Trondheim kommunes kulturpris ble innstiftet i 1977. Selve prisen er en gavesjekk på 25000 kroner og skulpturen «Go’dagen» av billedhuggeren Tone Thiis Schjetne. Skulpturen er en miniatyrutgave av kunstnerens bronseskulptur som står på Torvet i Trondheim, og i Stavanger.

Foruten ordføreren har juryen bestått av Michael Setsaas og Hilde Opoku fra bystyret, kommunalråd Jon Gunnes og kommunaldirektør Morten Wolden. Overrekkelsen skjer lørdag i Olavshallen, under den andre av Adresseavisen og Trondheim symfoniorkesters nyttårskonserter.

Tre av foreningens vogner i Graakalbanens gamle vognhall. (Foto: R. Kjenstad)

Tre av foreningens vogner i Graakalbanens gamle vognhall. (Foto: R. Kjenstad)

Formannskapet har bevilget et ekstra tilskudd til prosjekt GB 5

«Eventuelt – Trondheims-trikkens 90 års jubileum – Formannskapets møte 09.12.2014 – fra Geir Waage (Ap), Hilde Opoku (MDG), Geirmund Lykke (KrF), Knut Fagerbakke (SV) og Marte Løvik (Sp):

Ved Sporveismuseet på Munkvoll ivaretas en viktig del av vår bys historie. I forbindelse med Trondheims-trikkens 90 års jubileum i år bevilger Formannskapet 200 000 kroner fra sin ekstraordinære bevilgningspott til ferdigstillelse av veterantrikken fra 1943 ved Sporveismuseet. Dette blir et viktig tilskudd til samlinga og til veterantrikken, som går på bestilling mellom midtbyen og Lian.»

Sporveishistorisk Forening takker hjerteligst for bevilgningen som gjør at dette store prosjektet kan komme i havn. Bildet viser Grakkalbanevogn 5 den 4. august 1949 på Munkvoll. Foto: Lennaer Welander.GB 5 og 55 på Munkvoll 4 aug 1949 foto Lennart Welander

Sentrum-venstrepartiene gir tilskudd til Sporveismuseet

I dag ble Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 offentliggjort. Det er med stor glede vi registrerer at vår virksomhet gjennom mange år har fått en slik annerkjennelse. De skriver følgende:

«SPORVEISMUSEET kr 170.000,-
Trikken har en helt spesiell posisjon i Trondheim bys historie. For Sentrum-venstrepartiene
er det viktig at denne historien ivaretas. Vi vil derfor løfte Sporveismuseet inn på fast
tilskudd for drift av museet, og ber rådmannen innarbeide dette i budsjettet fra 2016.»