Medlemsmøte Gammelhallen på Munkvoll 25.2.14 kl 19

Tysk arkivkjøp
Foreningen har kjøpt en bildesamling fra et tysk arkiv. Det er fire bilder fra før krigen, og ellers fra tiden like etter kommunens overtagelse i 1966, og noen fra 1972. Det er bilder både fra Sporveien og Gråkallbanen.

Prosjekt GB 5
Medlemmene gis en mulighet til en oppdatering av foreningens største prosjekt på mange år.

Spania 2013
Rune Kjenstad viser en bilderevy fra Spanske byer i 2013.

Prosjekt GB 5: Motorene ferdig revidert.

Prosjektgruppen besøkte verkstedet hos Gera Verkehrsbetriebe 20.12 for å inspisere de fire reviderte banemotorene til GB 5. Sporveisverkstedet har gjort en utmerket og god fagmessig jobb. Det følger med dokumentasjon på hva de har gjort, og måleverdier etc.

Foto: Tore Korsnes 20.12.13

Foto: Tore Korsnes 20.12.13

Verkstedet i Gera reviderer og vedlikeholder sine egne driftsvogner, men har i tillegg spesialisert seg på å ta oppdrag med revisjon av museumsvogner. Til høyre en vogn fra Heidelberg; en av flere vogner som er inne til revisjon og restaurering. (Foto: Jon Egil Kvernrød),

Verkstedet i Gera reviderer og vedlikeholder sine egne driftsvogner, men har i tillegg spesialisert seg på å ta oppdrag med revisjon av museumsvogner. Til høyre en vogn fra Heidelberg; en av flere vogner som er inne til revisjon og restaurering. (Foto: Jon Egil Kvernrød),